Vimperský průmysl, obchod a živnosti v běhu věků

Přednáškový cyklus mapuje vývoj Vimperka na pozadí ekonomických aktivit od středověku až k počátku třetího tisíciletí. Cyklus barvitým způsobem, doplněným řadou autentických kreseb, grafik, fotografií a dobových dokumentů popisuje vývoj města od provinčního poddanského městečka k nejprůmyslovějšímu centru Šumavy. Přibližuje dějiny sklářského průmyslu, rozvoj knihtisku od Alacrawa až po šumavského Baťu Johanna Steinbrenera, stejně jako další podniky – dřevozpracující, zemědělské, potravinářské,kovozpracující, elektronické i jiné. Cyklus bude probíhat do jara 2016 ve vimperské kavárně Ve Skále.

 

remeslaIII øemesla II.indd