Úprava oltáře na Královském kameni

Pod úpatím „Králováku“ byl v květnu 2015 vyčištěn a upraven velký skalní oltář, který ve stěně mrazového srubu zřejmě kolem roku 1899 podle letopočtu pod oltářní nikou vytesali místní sedláci. Oltář byl zřejmě zasvěcen Panně Marii, jak dokládá nespisovný německý nápis „Maria bite für uns“ a socha P. Marie doplněná obrázky dalších svatých. Během úpravy byla také vyměněna květinová výzdoba.

Úprava oltáře na Královském kameni