Logo Šumavských Králováků

Autorem loga našeho spolku je Pavlína Čepičková Šůsová (mj. autorka trofeje státní ceny Gloriae Musaealis).

Logo ŠUMAVSKÝ KRÁLOVÁCILogo vychází ze starých erbovních předloh. Ve štítě stojí vztyčený lev s královskou korunou a držící rychtářské právo. Štít v našem případně nahrazuje stylizovaný královácký dvorec, stojící v hornatém terénu, proto trošku jakoby nakřivo.

Původní erb spojených králováckých rychet měl červenou barvu. Motiv vztyčeného lva s rychtářským právem dodnes nese erb městečka Stachy. Alegorie znaku vyjadřuje skutečnost, že královácká práva, vyjádřená rychtářským žezlem, podléhají pouze královské moci panovníka, ztělesněné královským lvem s královskou korunou.

Králováci (Künischen Freibauern) byli šumavští osadníci převážně německé národnosti, kteří podobně jako Chodové střežili zemskou hranici a pohraniční stezky. Byli svobodní a podléhali jen moci českého krále, který jim udělil řadu výsad (právo svobodného lovu, mýcení lesa, vaření piva apod.) Byli sdruženi do osmi rychet a volili ze svého středu vrchního rychtáře. Jejich heslem bylo: „Niemands Herr und niemands Knecht, das ist künisch Bauernrecht – Nikdo pán a nikdo kmán, to je selské právo Králováků.“