O nás

Králováci byli vždy svobodní obyvatelé Šumavy, kteří zde žili téměř 700 let, od 13. do 19. století.

Protože život na Šumavě nebyl nikdy jednoduchý, dostali Králováci od českých králů výsadní práva, která měla zajistit obyvatelnost hlubokých a odlehlých šumavských hvozdů. Králováci byli osvobozeni od robot, daní i vojenské služby. Směli za určitou rentu užívat vrchností přidělenou půdu a měli práva využívat pro vlastní obživu bohatství šumavské přírody. Na rozdíl od vnitrozemí měli výsadní práva lovu a rybolovu, směli využívat bohatství lesa a také směli například vařit vlastní pivo. Za tato práva byla Královákům svěřena ochrana hranic českého státu. V Královském Hvozdu postupně vzniklo osm králováckých rychet, které si ze svého středu směli volit rychtáře. Královácká privilegia byla dědičná, a proto si jich Králováci velice cenili a o šumavskou přírodu pečovali jako dobří hospodáři.

7. září 1848 bylo v rakouské monarchii zrušeno nevolnictví a poddanství, a Králováci pro život na Šumavě pozbyli své výsady. Nicméně Králováci nikdy neztratili svobodnou mysl, neztratili ani cit a pokoru k Šumavské přírodě, ani k odkazu svých předků.

Na těchto základech vznikl také náš spolek ŠUMAVSKÝ KRÁLOVÁCI, jehož snahou je zachování důstojného života na Šumavě a podpora úcty k dílu a práci všech dobrých lidí, kteří tu žili před námi. Naše ORGANIZAČNÍ STRUKTURA a naše STANOVY.

O nás O nás O nás