Účel spolku

a) ochrana kulturních hodnot Šumavy a jejího předhůří na České, Bavorské i Rakouské straně
b) chránit, obnovovat a opravovat prvky historického, přírodního a kulturního dědictví,
c) vytvářet zázemí a podmínky pro trvale udržitelný život místního obyvatelstva, včetně regionálního podnikání
d) konkrétními skutky rozvíjet cestovní ruch v regionu
e) podporovat k přírodě šetrnou turistiku,
f) ochrana přírody a krajiny
g) ochrana životního prostředí, včetně ochrany zdraví a kvality života obyvatel regionu Šumavy a Pošumaví
h) podpora účasti veřejnosti ve správních řízeních, týkajících se ochrany přírody a krajiny jakožto i životního prostředí a kulturních památek v zájmové oblasti Šumavy a Pošumaví.
i) poskytovat poradenství a právní servis členům spolku, v případě hájení zájmů spolku
j) rozvíjet přátelské, kulturní a sousedské vztahy mezi spolkem a obdobnými spolky či sdruženími, obcemi, podnikateli na české rakouské a bavorské straně Šumavy.

Účel spolku Účel spolku Účel spolku