Činnosti spolku

a) informační a osvětová činnost ve spolupráci s oborníky a ostatními iniciativami a to českými i zahraničními.
b) organizování akcí, prezentací a výstav za účelem prosazování cílů spolku
c) organizování prací souvisejících s činností spolku.
d) publikování a vydávání propagačních materiálů souvisejících s činností a účelem spolku
e) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a obyvatel v zájmové oblasti
f) vydávání tiskových zpráv, informačních letáků, publikací, časopisů
g) organizace veřejných sbírek podle zák. 117/2001Sb., o veřejných sbírkách
h) kromě činnosti k naplnění svého účelu spolek provozuje vedlejší hospodářskou činnost k podpoře hlavní činnosti spolku. Tato hospodářská činnost spočívá především v poradenství a prodeji reklamních a propagačních předmětů souvisejících s hlavní činností spolku.

Činnosti spolku Činnosti spolkuČinnosti spolku